Serahema Encyclopedium

Din guide till Serahema

Religionerna

Serahema domineras av religionen Ba-Repta, men det har inte alltid varit så. Sant är däremot att de flesta i Serahema är vidskepliga och tillber någon form av gudom, även om många tvekar till att gudarna ens finns. Detta är lustigt då den dominerande övertygelsen är att vi återföds när vi dör och hur skulle det gå till om inga gudar är inblandade?

Skapelsemyt

Se information om gudarna.

Ba-Repta

Den matriarkala religionen Ba-Repta har sitt högsäte i Morgonspiran i Lebanet, Doshiens huvudstad. Från detta höga torn har Skapelsens Dotter Odanha utsikt över Birn-deltat och Världshavet. Odanha är kyrkans överhuvud och när hon uppnår könsmognad lämnar hennes krafter henne och söker upp en ny Odanha. Varför det är så har fallit i glömska men man vet däremot att Odanhas främsta syfte är att vägleda Elementarbarnet i striden mot Naemin.

I själva verket styrs Ba-Repta av De Fyras Råd, vilket utgörs av fyra översteprästinnor där var och en representerar ett av elementen jord, eld, vind och vatten. Prästinnor inom Ba-Repta färgar sitt hår för att tydligt visa sin tillhörighet men även som en symbolisk handling där hårfärgen visar hur nära de står Skaparens blod. De Fyra är klädda i vitt och har scharlakansrött hår,  översteprästinnor har rosa hår och vanliga prästinnor blått hår.

Som invald i De Fyras Råd tilldelas man förutom den röda hårfärgen även en titel som dessutom tjänar som namn.

Noribi – Vindens väktarinna

Denabi – Vattnets väktarinna

Munabi – Jordens väktarinna

Anabi – Eldens väktarinna

Som översteprästinna tilldelas man titeln thorajana och förlänas ett rike. Lägre översteprästinnor tilldelas en stad och får titeln  sha-thorajana. Ytterligare ett steg lägre i rang kallas man no’sha-thorajana och administrerar ett tempel. Allra lägst i rang står vanliga prästinnor vilka utför alla de sysslor som krävs i ett tempel. Utöver dessa finns även helare, vilka kan vara både män och kvinnor. Helare får använda ljusmagi men har inte rätt att predika Skaparens ord.

Fordaem

Soldatreligionen Fordaem har sitt högsäte i Makerr i Niriat. Det enda rike där religionen förekommer, bortsett från furstendömet Ordael i Menador. Fordaem praktiserar bruket av Saven och använder denna magi som ett vapen i strid mot Mörkret. Trots att Saven egentligen är bannlyst i Menador ser man mellan fingrarna med att furst Valdokim av Ordael är pahram inom Fordaem. Sannolikt beror detta på att vågor av fhulrai genom historien har vällt in genom det bergspass som förbinder Ordael med Niriat. Saven har visat sig synnerligen effektiv som vapen att hejda Mörkret med.

Som soldat inom Fordaem tilldelas man vanliga militära titlar men högst i rang, näst efter drottningen, finner man de överstepräster som bär titeln pahram. En pahram känns igen på sin rustning med svart hjälm med silvervingar, svart vapenrock och silverfärgad mantel.

Dandora Zhul (Karesh)

Onemirokh (Fhulrai)

© 2024 Serahema Encyclopedium

Tema av Anders Norén